Maskirani dan


Od ranog jutra dan se maskirao
i odmah veselu pjesmu zasvirao.
 
Svako je lice iza maske skrio
i ozbiljan više nitko nije bio.
 
Vladali su tada ludi kraljevi
hrabri vitezovi,vile i zmajevi.
 
Pojavio se raznih likova splet
i baš cijeli životinjski svijet.
 
Bilo je stvarno zabavno svima,
i da bar više takvih dana ima.
 
Josipa Franjić Radulović
 
 
povratak