Karnevalska ljubav


Sreo je strašni vuk

Crvenkapicu malu.

Jao! -

Netko bi u nesvijest pao

Od straha,

Ili bar ostao bez daha.

No to je bilo

Na – KARNEVALU.

Njih dvoje zagrljeni

Završiše na balu.

No, i to mi je fora neka,

A baka neka uzalud

I Crvenkapicu

I vuka čeka.

            Vera Zemunić

povratak