Dolazi proljeće


Kako znamo
da dolazi proljeće?!
Tako što sunce
postaje sve veće,
otopi snijeg,
oboji u zeleno brijeg,
na grane listiće stavi,
pojave se mali mravi
zacvrkuću ptice
osmijeh stave na lice
na livadi zamiriše cvijeće
i tada znamo
- dolazi proljeće!
 
Josipa Franjić Radulović
 
 
povratak