20.11. - Međunarodni dan dječjih prava


20.11. obilježava se Međunarodni dan dječjih prava i rođendan UN-ove Konvencije o pravima djeteta.

Deklaraciju o pravima djeteta usvojila je 1959. Generalna skupština UN-a, a trideset godina kasnije usvojena je i Konvencija o pravima djeteta čija je potpisnica i Republika Hrvatska.

Od 20.11.1989. godine u cijelome se svijetu obilježava - Međunarodni dan dječjih prava.

Potpisnici Konvencije o pravima djeteta teže razumijevanju, prihvaćanju i općenitoj dobrobiti sve djece svijeta. Ovim danom se svake godine organizacije koje se bave ljudskim pravima i slobodama potiču na poduzimanje konkretnijih koraka u zaštiti i unapređenju dječjih prava jer su djeca posebno osjetljiva skupina koja bezrezervno treba zaštitu i pažnju.

Stupanj poštivanja temeljnih dječjih prava je pokazatelj napretka društva u cjelini. Nažalost, u različitim dijelovima svijeta djeca se iskorištavaju na nemilosrdne načine: kao vojna i radna snaga, u trgovini ljudima i slično. Time ih se kažnjava na najgori mogući način oduzimajući im i sadašnje djetinjstvo i budući lagodan život koji bi imali uz pravilnu skrb i obrazovanje. Ostvarivanje dječjih prava je izrazito veliko pitanje i njime se trebaju pozabaviti najviše institucije svake zemlje.

U 88 zemalja svijeta ni do danas nije zabranjeno batinanje djece, izjavila je povjerenica UN-a. Nužna promjena u ovim zemljama bi mogla uslijediti tek ukoliko bi se o patnjama koje trpe djeca, konačno prestalo šutjeti.
Dječja prava temelj su izgradnje naprednog društva! Nažalost, postoje milijuni djece na svijetu kojoj su uskraćena osnovna životna prava. U različitim dijelovima svijeta djeca se iskorištavaju kao radna snaga, sudjeluju u ratnim sukobima s oružjem, prisiljavaju na prostituciju i sl. Vlade i organizacije za skrb djece imaju velik i težak zadatak osigurati svoj djeci na svijetu život dostojan djeteta, život u kome će se poštivati osnovna dječja prava.

 

Dječja prava                                

PRAVA PREŽIVLJAVANJA (hrana, smještaj, stanovanje, zdravlje, životni standard);
RAZVOJNA PRAVA (razvoj, odgoj i obrazovanje, obitelj, kultura, identitet);
PRAVA SUDJELOVANJA (donošenje odluka, druženje, izražavanje, pristup informacijama);
PRAVA ZAŠTITE OD zlostavljanja, zanemarivanja, izrabljivanja, mučenja, otmice, prostitucije

Temelj za svijet mira je sredina gdje djeca postaju prijatelji, gdje uče i rade surađujući i odrastaju sa spoznajom o međuovisnosti svih živih bića. Svi smo mi ljudska bića. Slični smo, ali je svatko od nas jedinstven. Uživajmo u sličnostima, ali i prihvaćajmo i poštujmo različitosti!

 

Izvor: http://www.mali-princ.hr/vijesti/opcenito/svjetski_dan_djeteta_-_20.11.2010.html

 
 
povratak