03.12. - Međunarodni dan osoba s invaliditetom


3. 12. UN je proglasio Međunarodnim danom osoba s invaliditetom. Komisija za ljudska prava pozvala je zemlje članice da ističu obilježavanje tog datuma kako bi se postigla jednakost u ostvarivanju ljudskih prava i sudjelovanju osoba s invaliditetom u društvu.
Osoba koja ima neko oštećenje, ne znači da nije sposobna za rad nego da će aktivnosti obavljati na drukčiji način ako joj društvo to omogući i osigura potporu koja će nadomjestiti njezine nedostatke.
U Hrvatskoj više od pola milijuna građana ili 11 posto stanovništva ima neki oblik invaliditeta. Na snazi je Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, koja potrebe tih osoba vidi kao pitanje njihovih temeljnih ljudskih prava.
Hrvatska javnost još nije potpuno prihvatila stajalište da osobe s invaliditetom nisu osobe s posebnim potrebama jer su potrebe za obrazovanjem, radom ili neovisnim životom zajedničke svim ljudima.
Osobne s invaliditetom od drugih ne traže sažaljenje nego potporu i poštivanje osnovnih ljudskih prava.

povratak