Suncobran i kišobran


KIŠOBRAN:
Hej, šareni suncobrane
kako ti provodiš dane?
 
SUNCOBRAN:
Sunce kada grije
dosadno mi nije.
 
KIŠOBRAN:
Koliko mi je
svakodnevno vidljivo
mogu reći da ti
je vrlo zanimljivo.
 
SUNCOBRAN:
Kad se svi požele hlada
ili malo sjene
tada se odmah
sakriju ispod mene.
 
KIŠOBRAN:
A ja kad je sunčano
ili jako vruće
uvijek lijepo ostanem
spavati kod kuće.
 
SUNCOBRAN:
Meni je ponekad čak
sunca i previše
pa jedva čekam
oblak prepun kiše.
 
KIŠOBRAN:
Tada se ja najviše
šetnji veselim
da me kiša umije
samo to si želim!
 
Josipa Franjić Radulović
 
 
povratak