Zeko i snjegović


ZEKO: Snjegoviću dugog nosa,
             od čega je tvoja kosa?

SNJEGOVIĆ: Moja kosa je od slame.

ZEKO: Zar od slame?

SNJEGOVIĆ: Da, od slame.
                      To je divna kosa za me.

ZEKO:  A što ti je to na glavi?

SNJEGOVIĆ: Na glavi mi lonac plavi.

ZEKO:  A što će ti metla ova?

SNJEGOVIĆ:  Da pometem snijeg s krova.

ZEKO: Ti si snješko čudan tip,
            od slame ti kosa,
            stojiš kao kip
            usred snijega bos.
            Još mi samo reci
            od čega ti nos?

SNJEGOVIĆ:  Moj je nos od mrkve,
                        eto ti od čega,
                        a ti zeko idi
                        što dalje od njega!

 

Jadranka Čunčić-Bandov

 

povratak