Snjegović u kaputu


DJEČAK:

Snjegoviću pokraj puta
zašto stojiš bez kaputa?


SNJEGOVIĆ:

Imam kaput!
Zar to nisi znao?
Svu noć mi ga vjetar tkao.

DJEČAK:

Vjetar tkao?
A od čega?

SNJEGOVIĆ:

Od pahulja
i od snijega.

DJEČAK:

Vidi, stvarno!
Mogao sam znati.
A ja sam već mislio
svoj kaput ti dati.


Jadranka Čunčić-Bandov

 

povratak