Princ Fašnik


DJEČAK:
Hej, tko si ti?
Jesi li samo lutka
ili si pravi i živ?

FAŠNIK:
Ja sam lutak živ
svima za sve kriv.

DJEČAK:
Ti si sav od slame
obučen u krpe,
a na tvojoj odjeći
mrlje su i rupe.

FAŠNIK:
Tako su me složili
da me lakše spale,
iako se svi vesele
meni nije baš do šale.

DJEČAK:
I ja ću se maskirati,
u povorku poći
i na tvoje suđenje
branit ću te doći.

FAŠNIK:
Ništa neće pomoći
kad suđenje krene
jer za sve brige i nevolje
okrivit će mene.

DJEČAK:
Ali ja ću na tvoju
stranu stati
samo mi reci
kako te mogu zvati.

FAŠNIK:
Ja sam ti zapravo
jedan jako loš lik,
a svi me zovu
Princ Fašnik!

 

Josipa Franjić Radulović

 

povratak