Dvije pahuljice


PRVA PAHULJICA:
Pahuljice
kamo žuriš?

DRUGA PAHULJICA:
Kamo žurim,
kamo žurim?
Ja na zemlju
hitam, jurim.

PRVA PAHULJICA:
Što ćeš tamo?

DRUGA PAHULJICA:
Javit moram
redom svima,
igrajte se,
radujte se,
sa mnom vam je
stigla zima.

PRVA PAHULJICA:
Što ćeš tada?

DRUGA PAHULJICA:
Pozvat ću
mališane,
one veće,
one manje.
Na grudanje,
na klizanje.

PRVA PAHULJICA:
Da li mogu
s tobom poći?

DRUGA PAHULJICA:
Možeš, možeš
al´ požuri
da stignemo
prije noći.


Jadranka Čunčić-Bandov

 
povratak