Kineska mudrost


‘‘Ako želiš planirati za budućih pet godina,

zasadi rižu;

ako želiš planirati za pedeset godina unaprijed,

posadi drveće;

ako želiš planirati za sto godina unaprijed,

odgoji dijete.’’

Kineska poslovica

 

povratak