Kako su nastale bajke


BAJKA - riječ nastala od staroslavenskog glagola bajati što znači čarati, vračati

U vremenima kad nije bilo televizije i računala ljudi su se zabavljali pripovijedanjem i slušanjem priča te su tako nastajale bajke koje isprva nisu bile namijenjene samo djeci nego svima koji su htjeli slušati priče.

Nadareni pojedinac iz naroda smislio bi priču koja se potom prepričavala, proširivala i izmjenjivala. Priča nije bila vlasništvo pojedinca, već je pripadala svima te se usmeno prenosila s jedne generacije na drugu.

Priča je postala bajka kad se u pričama stvarno stapalo s nestvarnim, a prirodno s natprirodnim te povezivala svojstva čudesnog kroz likove divova, čudovišta, vještica, vila, patuljaka, vilenjaka. Bajka nikad nije ograničena i određena mjestom i vremenom jer su mogli biti bilo gdje i bilo kad. Glavni likovi bajke obično su dobri i jasno odijeljeni od loših, a na kraju bajke su nagrađeni za svoju dobrotu jer glavna tema bajke je borba između dobra i zla, a dobro uvijek pobjeđuje zlo.

Neki smatraju da je najstarija sačuvana bajka- "Bajka o brodolomniku" iz Egipta nastala prije četiri tisuće godina.

Autorska ili umjetnička bajka je kad je pisac (autor) poznat, a priča je plod njegove mašte koja ponekad može biti zasnovana i po motivima narodne (pučke) predaje.

 

povratak