10 Prava čitatelja


 
1. Pravo da ne čitamo.
2. Pravo da preskačemo stranice.
3. Pravo da ne dovršimo knjigu.
4. Pravo da ponovno čitamo.
5. Pravo da čitamo bilo što.
6. Pravo na zanos.
7. Pravo da čitamo bilo gdje.
8. Pravo da pabirčimo*.
9. Pravo da čitamo naglas.
10. Pravo na šutnju.
Daniel Pennac u knjizi "Od korica do korica"
(*pabirčiti- skupljati tuđe izreke)
 
povratak