Od kuće do škole


Od kuće do škole ide,

ljudi je i đaci vide.

Nekad čista,

nekad prašna,

nekad mokra,

nekad strašna.

Po njoj svako dijete hodi,

jer u školu ona vodi.

 

Lidvina Luketa

 

 

povratak