Morska zagonetka


Nema noge, al' rep ima
 
i brzo pobjegne svima.
 
Veselo i spretno pliva
 
u plavom se moru skriva!
 
(riba)
povratak