Čudak


Noge ima,

a ide samo kad ga vuku;

Lijep glas ima,

a pjeva samo kad ga tuku!

(klavir)

Grigor Vitez

 

Ilustracija: Gordana Ivković

 

povratak