Sunce i Vjetar


Jednoć se prepirahu Sunce i Vjetar radi svoje jakosti. Napokon se dogovore da će se jačim smatrati onaj koji s prvoga putnika skine kabanicu. Sjeverni Vjetar oštro i žestoko navali na jednoga, putnika. Jadnik se sve bolje i bolje zamatao i sakrivao u svoju kabanicu. Dođe red i na Sunce da ono pokaže ko je od njih dvojice jači. Ono stane bacati svoje zrake na tog putnika, i njemu naskoro postane vrućina nesnosnom. Za kratko vrijeme raskopča svoju kabanicu, skine je, metne omotanu kao jastuk pod glavu i legne u hlad, da malo počine i od velike žege odahne. Tako pobijedi sunce vjetar.

Poruka kaže:
Dobro to zapamti,
Istina je stara:
Dobrotom se više
Neg' oštroćom stvara.
 

Ezop

(sa starogrčkog preveo i prilagodio Ivan Filipović)

(ilustracija:spirited-lady-living.net)

 

 

povratak