Zima


Baka zima stigla je,
svuda lete pahulje.
S brijega preko livade
jure brze saone.

Pahuljice padajte!
Dječicu veselite!
Djeda Mraza saone,
čujte, djeco, dolaze!

Mihall Krasev

 

 

povratak