Kišna glista


Ispod jednog malog lista
sakrila se kišna glista.
 
Čeka kišu da prestane
bacat kapi na sve strane.
 
Kap, kap, kap…
 
Sve su rjeđe kapi kiše
i glista ne čeka više.
 
Uz kišinu zadnju kretnju
ona spremna je za šetnju.
 
Josipa Franjić Radulović
 
povratak