Dobar kao dijete
Kože crne ili bijele,
žute il’ crvene;
SVI LJUDI SU ISTI ZA MENE!

Visoki ili niski,
slabi ili snažni;
SVI SU JEDNAKO VAŽNI!

Gdje god da žive,
komu god se mole,
SVI TREBA DA SE VOLE!

Tako bar osjećaju djeca,
a od njihovih srca
NE POSTOJE VEĆA.

Zato, molim te
odrasli svijete,
u svemu budi
DOBAR KAO DJETE!

Tina Mihaljević

 

 

povratak