Čitaj mi!


Čitaj mi mama
jednu priču prije sna,
jer uz tvoj glas
priča je čarobna!
 
Čitaj mi tata
nađi malo vremena,
da slušam priču
kraj tvog ramena!
 
Zagrlit ću vas jako
kad završava dan,
a vi mene pričom
otpratite u san!
 
Josipa Franjić Radulović
 
povratak