Školica


 

Školica je stara igra koja se uglavnom igra na pločniku.

Kredama u boji (ako ih nije bilo koristili su se komadići stare cigle) na pločniku se nacrtaju polja od 1 do 10 (kao na slici) tj. po dogovoru igrača.

 

 

                     

Igrač koji prvi igra, stane ispred polja 1 i baca kamenčić na to polje. Tada skače na jednoj nozi   (po svim poljima) i s jednom nogom stane na svako polje, tamo gdje su dva polja (jedno pored drugog) stane istovremene (s jednom nogom na svako polje). Na vrhu ''školice'' se okrene i na isti način se vrati do polja gdje je bačen kamenčić (na polje 1) te stojeći na jednoj nozi uzme kamenčić. Igrač nastavlja igru bacajući kamenčić na polje broj 2 i sve ponovi. Sljedeći igrač dolazi na red tek kada predhodni igrač pogriješi tako ako stane na rub polja ili baci kamenčić izvan zadanog polja.

Po dogovoru igrači mogu dodati i neko svoje posebno pravilo koje će vrijediti u njihovoj igri.

povratak