Natjecanje kroz ''Igre slovima''


 

U petak 16.05.2014. u DV Šumska jagoda u odgojnoj skupini Tigrići održali smo malo natjecanje kroz ''Igre slovima''.

Cijela skupina na jesen kreće u školu, a svakodnevne aktivnosti kojima se bave vezane su uz čitanje i pisanje.

''Igre slovima'' namijenjene  su za predškolsku dob jer djeca uz igru razvijaju čitalačke vještine - slogovnu i glasovnu analizu i sintezu, vizualnu percepciju i vizualnu slušno-govornu memoriju.

             

Pripremili smo malo natjecanje u skupini kako bi djeci igra bila što zanimljivija.

Podijelili smo se u tri grupe A, B, i C. U svakoj grupi bilo je šest igrača.

Prva igra je bila upariti velika i mala slova. Svaka grupa je dobila 10 parova iz abecede. Grupa koja je prva riješila zadatak dobila je 3 boda, druga grupa 2 boda, a posljednja 1.

Na taj način smo bodovali svaki zadatak.

            

Druga igra je bila složiti riječ od dva sloga (po dva slova). Kartice su bile za sve grupe jednake, pomiješane i ponuđene u isto vrijeme, a zadana riječ bila je postavljena kao zagonetka.

Npr. Kad je jaje popucalo iz njega je iskočilo, 'ko loptica mala žuta našlo zrno pokraj puta. (PI-LE). Na taj način grupe su trebale složiti riječi: MA-MA, BA-KA, KO-KA, ZE-KO, ME-DO, ŽA-BA, MO-RE, DU-GA.

         

 

Nakon druge igre zbrajali smo bodove. Zbrajanje je bilo zajedničko tako da smo malo vježbali i matematiku.

Treća igra je bila složiti riječ od tri sloga (po dva slova). Igrali smo na isti način kao i drugu igru. Npr. Dugi vrat ima,  u kuću ne stane,  obrsti sve lišće s visoke grane.(ŽI-RA-FA)

Zadane riječi su bile: PA-PI-GA, LI-SI-CA, JA-BU-KA, BA-NA-NA.

         

Po završetku treće igre opet smo zajedno zbrojili bodove.

Posljednja, četvrta igra igrala se na način da je svaka grupa od ponuđenih kartica s dva sloga (po tri slova) trebala pronaći određene riječi po svom izboru. Kako su pronalazili smislene riječi tako su se javljali. Za svaku riječ upisivali smo bodove. Riječi su bile: PRO-ZOR, KLA-VIR, MOR-NAR, GRA-ŠAK, MAJ-MUN, SLI-KAR.

      

Završno zbrajanje bodova neke je razveselilo, a neke malo rastužilo jer naravno svi su željeli pobijediti. No, na kraju natjecanja zaključili smo da smo se jako lijepo zabavljali i kroz igru učili - slova, brojeve, čitanje i pisanje. Tigrići su dogovorili sa svojim tetama jedno natjecanje sa susjednom grupom u svom vrtiću i odlučili da će pobijediti. smiley

           

Zahvaljujem se na suradnji tetama Vesni i Boženi, a najviše malim predškolcima Tigrićima.

          heart

 

povratak