BoMboN u DV Šumska jagoda


ČITAJ MI!

Dana 28.05.2015. posjetili smo odgojnu

skupinu Bubamare u DV "Šumska jagoda".

Održali smo čitaonicu ''Sreća'' i malu glazbenu

igraonicu ''Šareni dan'' te razgovarali o važnosti

čitanja u sklopu nacionalne kampanje ''Čitaj mi!''.

 

   

Autorica Josipa Franjić Radulović djeci je čitala pjesme iz zbirke poezije ''Sreća''. Djeca su uz čitanje, postavljala zanimljiva pitanja i pričala o tome kako vole da im mame i tate čitaju. Nakon čitanja i razgovora s djecom slijedio je glazbeni dio - ''Igre s pjevanjem i pjevanje uz igru''. Nekoliko pjesama iz zbirke ''Šareni dan'' djeca su brzo usvojila uz zabavne igre s pokretom.

        

Druženje je bio raspjevano, veselo i edukativno!

Zahvaljujemo odgojiteljicama Martini i Luciji, a posebno malim Bubamarama.

povratak