Proljeće


Visibaba

Ja sam mala visibaba, snivam prvi san. Padne prva kaplje kiše, na moj sitni dlan; Čitavu me zaljuljala, prestrašim se...

više