Danas je fašnik!


Ja ću biti kraljica,
a ja vitez tvoj.
Ja ću biti prava dama,
a ja kauboj.

Ja ću biti dobra vila,
a ja čarobnjak.
Ja ću biti mali klaun,
a ja vukodlak.

Na mnoga ćemo vrata
toga dana zvoniti
kao naši stari
ovu pjesmu pjevati:

      Danas je fašnik,
      najljepši jedan,
      dajte nam krafne,
      stjerajte nas van.

Ja ću biti mali zeko,
mudra lija ja.
Ja ću biti policajac,
a ja vještica.

Na mnoga ćemo vrata
toga dana zvoniti
kao naši stari
ovu pjesmu pjevati:

      Danas je fašnik,
      najljepši jedan,
      dajte nam krafne,
      stjerajte nas van.

Dječji zbor Kikići

Tekst i glazba: Maja Rogić, prof.

 

(slika: kids-clown-costume)

povratak