20.11. - Međunarodni dan dječjih prava


20.11. obilježava se Međunarodni dan djeteta i rođendan UN-ove Konvencije o pravima djeteta.

Deklaraciju o pravima djeteta usvojila je 1959. Generalna skupština UN-a, a trideset godina kasnije usvojena je i Konvencija o pravima djeteta čija je potpisnica i Republika Hrvatska.

Od 20.11.1989. godine u cijelome se svijetu obilježava - Međunarodni dan dječjih prava.

Više na: http://www.nakladabombon.hr/proizvodi-vise/kalendar/listop.-studeni-prosin./20.11.-medunarodni-dan-djecjih-prava-136

povratak